حسن روحانی برای دومین دوره پیاپی توانست از مردم ایران رای اعتماد بگیرد اما این بار تعداد آرای او به طور چشمگیری بیشتر از دور اول بود.

 به گزارش خبرفوری، روحانی در سال 92 با رای لب مرزی راهی ساختمان پاستور شد اما پس از چهار سال اعتماد عمومی به او افزایش یافته است

حسن روحانی برای دومین دوره پیاپی توانست از مردم ایران رای اعتماد بگیرد اما این بار تعداد آرای او به طور چشمگیری بیشتر از دور اول بود.

 به گزارش خبرفوری، روحانی در سال 92 با رای لب مرزی راهی ساختمان پاستور شد اما پس از چهار سال اعتماد عمومی به او افزایش یافته است. رای پیشین او 18 میلیون 613 هزار و 329 عدد بود و حالا رای او به 23 میلیون و 549 هزار و 616 تعداد رسیده است.

به این ترتیب تعداد آرای حسن روحانی 4 میلیون و 936 هزار و 287 هزار رای افزایش یافته است.

نتیجه پایانی انتخابات 96 (برای نمایش در اندازه اصلی رو عکس کلیک کنید)